• Gratis verzenden/retour NL/BE | voor 16:00 besteld zelfde dag verzonden

Privacybeleid designerwatches.nl

 Designer Watches respecteert de privacy-rechten van haar bezoekers en erkent het belang van het beschermen van de gegevens die zij over hen verzamelt. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken uitsluitend de noodzakelijke persoonlijke gegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
We bewaren uw gegevens alsof het die van onszelf zijn en op dezelfde manier.
We bewaren uw gegevens alleen bij gerenommeerde Nederlandse partijen.
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van haar website door Designer Watches. Dit privacy statement is dus niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Designer Watches op haar website naar verwijst. Designer Watches adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken je persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:

  • Het verlenen van toegang tot onze website en diensten, zoals een bestelling plaatsen.
  • Het laten werken van handige functionaliteiten op onze website, zodat bijvoorbeeld je winkelmandje bewaard blijft en het tonen van verzend opties.
  • Het aangaan en uitvoeren van jouw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten en producten jij recht hebt.
  • Het opnemen van contact, bijvoorbeeld om je te helpen bij een probleem waar je tegenaan loopt.
  • Voor het zoeken van een oplossing bij een klacht.
  • Het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van fraude, zodat bijvoorbeeld niet iemand anders zich als jou voordoet.

Na het verkrijgen van jouw toestemming gebruiken we je persoonsgegevens ook voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we bijvoorbeeld weten welke pagina’s beter ingericht moeten worden en voor het verbeteren van onze website en diensten, zodat we bijvoorbeeld weten welke nieuwe functionaliteiten jij graag in onze diensten terugziet. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij  wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens persoonsgegevens verwerkt Designer Watches?
Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld en waar deze gegevens voor worden gebruikt.

Naam en adresgegevens
Je naam, adres, email-adres en woonplaats hebben we nodig voor het verzenden van je bestelling, om contact op te nemen en voor retour en garantie doeleinden.

Telefoonnummer
Je telefoonnummer achterlaten in niet verplicht maar indien je je nummer hebt achtergelaten gebruiken we dat om contact met je op te nemen in een noodgeval of voor service.

Betaalgegevens
We slaan betaalgegevens – zoals (iDEAL), je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder – op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals AFterPay, Bancontact. Bij een bestelling maken we zowel een uniek offertenummer als factuurnummer aan die gekoppeld worden aan je account.

Cookies
Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe jij onze website en diensten gebruikt en waar jouw interesses liggen. Zo kunnen we onze website, dienstverlening en advertenties beter aanpassen naar jouw smaak. De toestemming die je hebt gegeven voor het plaatsen van cookies en het tonen van advertenties zijn op elk moment weer in te trekken.

 

Gegevensverwerking derde partijen
Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld en onder welke omstandigheden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Web Shop Sever
Designer Watches draait op een server van Savvii – Hosting. Savvii is een Nederlandse partij en heeft het zeer strenge ISO 9001 en ISO 27001 certificaat. Zowel het kwaliteits-beheersysteem als het informatie-veiligheids-systeem voldoet aan de hoge ISO eisen. Savvii verschaft zich alleen toegang tot onze data voor technische onderhoud van de server.

Email server
Wij maken voor zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Yourhosting. Deze grote Nederlandse partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Cloud Dienst
Wij maken voor data opslag gebruik van cloud dienst TransIP-Stack, alle data op de server is versleuteld met een 256-bit AES-sleutel, de connectie gaat altijd via https versleutelde verbinding zodat de data ‘onderweg’ ook veilig is.

Payment processors
Uw betalingsverkeer verloopt via de PSP (payment server providers) Sisow of AfterPay over een versleutelde verbinding zodat u data ‘onderweg’ ook veilig is. Sisow en AfterPay staan onder toezicht van het AFM (autoriteit financiële markten) en voldoen aan alle strenge eisen. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Beoordelingen – Kiyoh
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

Verzenden en logistiek
We maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats gegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Designer Watches. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon voor privacyzaken
Hans Wijsfelt

 

Designer Watches

E: info@designerwatches.nl